Šéf policie na Sokolovsku Oldřich Tomášek povýšil. Vyhrál konkurz a od začátku letošního července pracuje jako zástupce ředitele Správy Západočeského kraje. Nyní ho čeká velký úkol – vybudovat samostatné policejní ředitelství pro Karlovarský kraj. A to nejpozději do 1. ledna roku 2012.

Stal jste se zástupcem ředitele Správy Západočeského kraje. Co Vás vedlo k tomu, přihlásit se do výběrového řízení?
Vedly mne k tomu dva důvody. Ten první byl velice prozaický. Od 1.1.2009 zaniká moje současné pracoviště a já se ještě necítím být starým či neperspektivním. Ten druhý je ale ten hlavní. Výstavba krajské správy, jak stavebně, tak personálně, úplně od počátku je něco, co je pro mne vysoce zajímavé a je to výzva. Chtěl bych postavit malou a výborně fungující krajskou správu, odvádějící maximum práce s minimem personálu.

Máte nyní před sebou velké zadání. Připravit vše k tomu, aby nejpozději do 1.1. 2012 začala v Karlových Varech fungovat nová Správa Policie ČR. Jaké byly Vaše první kroky a na čem zrovna pracujete?
Těch úkolů se sešlo víc. Od 1.1.2009 bude reorganizována celá policie, zanikají nejen okresní ředitelství, ale i ekonomické útvary zajišťující logisticky činnost policistů, snižují se stavy pracovníků a do toho se staví nová krajská správa. Pracuji současně na všech těchto úkolech. Na zanikajících útvarech vybíráme s kolegy ty nejlepší pracovníky, které převedeme do logistického centra v Dolním Rychnově, vymýšlíme novou, lepší organizaci jejich práce s cílem vylepšit služby policistům a zároveň se snažíme postavit novou organizaci policie personálně tak, aby fungovala lépe než dosud. Na přípravě výstavby nové krajské správy je nyní zpracovávána architektonická studie, řešíme, zda je na našich pozemcích ekologická zátěž a co s ní, a hlavně hledáme ubytovací prostory pro obvodní oddělení Karlovy Vary - město, které bychom rádi zachovali ve středu města, co nejblíže lidem. Zajímavé je i řešení finančních podmínek výstavby a sestavování personálních předpokladů fungování krajské správy.

Kolik bude transformace vůbec stát?
Ta otázka není tak jednoduchá. Současné okresní ředitelství, tedy hlavně kriminalisté a obvodní oddělení, sídlí v Karlových Varech ve starých pěti budovách na I.P.Pavlova. Zatímco obvodní oddělení musí zůstat ve městě, zbytek policistů se přestěhuje do budovy nové krajské správy ve Dvorech. Rádi bychom za to, co získáme prodejem pěti starých budov v srdci města, postavili novou budovu ve Dvorech. Ale zda získáme tak silné kupce, to teprve uvidíme. Řádově mluvíme o ceně nové budovy do 400 mil. Kč a o prodeji starých budov ve zhruba stejné hodnotě.

Budete poté zastávat funkci krajského policejního ředitele?
Kdo bude novým krajským ředitelem po zřízení nové krajské správy, bude rozhodovat policejní prezident. Samozřejmě že se o toto místo budu ucházet.

Co se dá podle Vás očekávat po transformaci? Změní se systém řízení policie, jaké budou konkrétní změny a priority?
Já se osobně domnívám, že Karlovarsko těmito změnami jen získá. Je výhodou, že na území kraje jsou jen tři současné okresy. Nové způsoby financování v tak malém území budou umět lépe zaměřit finance tam, kde je to zapotřebí. Lépe se také bude oproti velkým celkům policie řídit a i personálně utvářet. Mým cílem je pak, aby nová krajská správa byla postavena v minimálních stavech úředníků a maximálně upřednostňovat výkon služby na ulicích. Osobně mám za cíl znát každého policistu a pomáhat mu řešit případné životní problémy. Chci dbát o jejich kvalitní materiální a finanční zabezpečení a naopak od nich budu očekávat maximální pracovní nasazení a umění pochopit poslání policejní práce jako služby slušným lidem.

Celý rozhovor si můžete přečíst ve čtvrtečním vydání Sokolovského deníku.