Z návsi v Hřebenech se vydal průvod v čele se třemi králi na hrad. „Mši zahájila zpěvem Věra Smržová a Petr Rojík po celou dobu mši doprovázel na varhany,“ informovala hradní paní Martina Vavřínová. Odhadem 60 poutníků si vyslechlo poselství bohoslužby sokolovského faráře Petra Bauchnera. „Poselství spočívalo v dávném biblickém příběhu mudrců z východu, kteří uposlechli proroctví a následovali Zjevení hvězdy.

Pan Bauchner hovořil o překonávání překážek a pomyslných hradeb mez lidmi. Poznamenal, že hrad Hartenberg je pro něj symbolem překonávání překážek a sbližování, která jsou i v dnešní době zapotřebí,“ přiblížila. Po skončení mše se podávaly koláče či svařené víno. „U příležitosti tohoto svátku vydal hrad Hartenberg hradní noviny s názvem Speciál hradu Hartenberg, který se zaměřil právě na obnovu a historii zdejší kaple. Tyto noviny jsou zdarma k mání u hradních v tištěné podobě. Možné je ale i zaslat jejich elektronickou verzi. Obojí na vyžádání na www.hartenberg.cz,“ doplnila Martina Vavřínová.