Zpívají či recitují koledy, rozdávají drobné dárky, křídou píší nad dveře požehnání a do zapečetěných pokladniček vybírají peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se zapojí tisíce dobrovolníků. Navážou tak na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy.

Děti, mládež i dospělí koledníci převlečení za biblické tři krále dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi poselství milosrdné lásky. Koledníci Tříkrálové sbírky prosí přitom o příspěvek do pokladničky pro lidi v nouzi.

„Tříkrálová sbírka je též svátkem solidarity. Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je, vedle přinášení Božího požehnání, jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, která sbírku tradičně organizuje.

Skupinky koledníků jsou vybaveny průkazem od pořádající Charity a zapečetěnou pokladničkou s charitním logem. Koledování tří králů s charitními pokladničkami v ulicích probíhá od 1. do 15. ledna. Možnost přispívat do Tříkrálové sbírky však mají lidé po celý rok.

Výtěžek sbírky je rozdělen podle předem daného klíče, do regionů, kde byly peníze vykoledovány, se vrací téměř dvě třetiny, přesně 65 procent, výtěžku. Ostatní peníze podpoří větší takzvané nadregionální projekty, desetina výtěžku směřuje na pomoc do zahraničí a pět procent je zákonem stanovená režie sbírky.

Sbírku tradičně provází řada doprovodných akcí.

V Karlových Varech je ve středu 4. ledna potvrzena tradiční koleda kraje, města a biskupství, tedy za tři krále budou přestrojení hejtman, primátorka a biskup. Mezi koledníky se tradičně zapojuje i sokolovská farní charita. "Vyrážíme letos na Tříkrálovou sbírku, stejně jako každý rok. Třeba se budeme potkávat. Rádi Vám požehnáme do roku 2023, tak jak to tři králové umí. A naši koledníci jsou toho zářným příkladem," říká za farní charitu Jan Sebján.