„Pokud chceme nabídnout obyvatelům kraje kvalitní zdravotní péči, musíme mít zajištěn dostatek odborného personálu. A právě náborové příspěvky se jeví jako solidní a velmi účinný nástroj pro získávání pracovníků v oblasti zdravotnictví. Jsem proto velmi rád, že nyní můžeme přispět nové všeobecné sestře a praktické setře, jež posílily tým Nemocnice Sokolov a také novému řidiči Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Náborové příspěvky jsou určeny pro zaměstnance nemocnic v Karlových Varech, Chebu, Sokolově a Ostrově, Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, zaměstnance Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče. Příspěvek mohou získat noví zaměstnanci, a to na základě splnění daných podmínek. Ty také stanovují minimální délku pracovního poměru v době trvání tří let při minimálně polovičním úvazku. Maximální výši finanční podpory od Karlovarského kraje, 600 tisíc korun, může získat primář nebo odborný asistent v nemocnici, 400 tisíc korun pak lékař a 150 tisíc korun nelékařský zdravotnický pracovník.

Karlovarský kraj od roku 2018 podpořil a získal 164 zdravotnických pracovníků, z toho 71 lékařů a 93 nelékařských zdravotnických pracovníků. Na tuto aktivitu vynaložil 61 miliónů korun.