Svatá Barbora, patronka horníků, má doplnit tři zvony v chodovském kostele svatého Vavřince. Stihnout by to spolek chtěl ještě letos, až se uvolní podmínky spojené s vládními opatřeními.

Podle původního plánu měl být ve zvonici slavnostně zavěšen už v loňském roce. Záměr však zhatila koronavirová pandemie. Zvon je nyní uschován ve skladu a na vysvěcení a instalaci zatím tedy jen čeká.

„S vedením Chodova nyní hledáme vhodný termín, vše se bude odvíjet od epidemiologické situace,“ uvedl předseda hornického spolku Solles Karel Veselý.

Na zvon, který loni odlila Zvonařská dílna Tomášková – Dytrychová v Brodku u Přerova, se složili členové spolku a sponzoři.

Hrob lékárnice Herthy Hammersch.
Chodov nechá opravit hrob faráře i mladé lékárnice

„Město zajistí odbornou montáž a zavěšení,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že nový zvon může být jakýmsi symbolem posledních let, která jsou ve znamení odklonu od těžby a dobývání uhlí v regionu.

Na hornictví odkazuje i nápis na zvonu: Věnováno horníkům a ve věčnou vzpomínku na hornictví v Chodově a blízkém okolí. Hornický spolek Solles. Zdař Bůh! L.P. 2001

Ve věži kostela svatého Vavřince v Chodově byly v roce 2017, po dlouhých sto letech, instalovány zpět tři zvony. Do věže je s velkou slávou vyzvedli místní hasiči, kteří se stali patronem jednoho z nich. Nese jméno svatý Florián, který je patronem hasičů. K původnímu zvonu Jan Vilém pak přibyl ještě zvon se jménem svatý Vavřinec. Na ten se v rekordním čase ve sbírce složili obyvatelé města. Lidé si na místě připomněli, že zvony z Chodova zmizely v roce 1917, kdy byly odvezeny do továrny, kde byly roztaveny a použity na výrobu zbraní v průběhu války.

Místní historik Miloš Bělohlávek nevěřil, že zvony se podaří vrátit do věže tak brzy. „Vyhlásili jsme tehdy sbírku na opravu Jana Viléma. Po jeho zrestaurování jsme si řekli, že zkusíme vyhlásit další sbírku. Myslel jsem si, že peníze se takto rychle nevyberou, že to bude pár let trvat,“ uvedl. Na první zvon se skládali samotní hasiči.