Cílem již devatenáctého ročníku je opět pomoct lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpořit zároveň charitní díla.
Farní charita v Sokolově se rozhodla v tomto roce podpořit z výtěžku Tříkrálovou kavárničku v Sokolově, která nabízí lidem v malých prostorech možnost posezení, odpočinku, kdy vytvořila dvě pracovní místa pro lidi se zdravotním tělesným postižením, kteří mají malou šanci uplatnit se na trhu práce.

Peníze poputují i do Tříkrálového krámku v Sokolově, který nabízí lidem k prodeji výrobky neziskových organizací, malý dobročinný „sekáč“ a dobročinný antikvariát. „I tady jsme vytvořili jedno pracovní místo pro člověka se zdravotním a tělesným postižením,“ poukázal ředitel Farní charity v Sokolově Jan Sebján. Výtěžek pak poputuje i do mobilního Hospicu Sv. Jiří v Chebu.

Na Sokolovsku začala Tříkrálová sbírka ve středu v kostele sv. Jakuba na Starém náměstí.

K pravidlům sbírky patří to, že každá skupinka koledníků musí mít vedoucího, který je starší patnácti let. Ten zodpovídá za svěřenou pokladničku, která je zapečetěna na městském nebo obecním úřadě. „Každý vedoucí skupinky musí být též označen průkazkou se svým jménem a podpisy osob oprávněných k pořádání sbírky. Současně s průkazkou se vedoucí prokazují i svým občanským průkazem. Číslo průkazky musí odpovídat i číslu zapečetěné pokladničky, která bude rozpečetěna na Městském úřadě Sokolov, příslušném sídle Charity, kde bude výtěžek sbírky přepočítán a zaslán na konto Charity ČR,“ dodal Sebján.