"Myšlenku této koalice, která by v tomto složení měla většinu 28 mandátů, konzistentně podporují STAN, Piráti a část rozděleného hnutí VOK," píší v prohlášení s tím, že každému doručili ucelený návrh možného koaličního půdorysu postaveného na liberálních subjektech bez účasti hnutí ANO 2011 a SPD.

 "Jsme po celou dobu povolebního vyjednávání přesvědčeni, že takto složená většinová koalice může mít všechny předpoklady pro zodpovědnou, odborně způsobilou a efektivní správu Karlovarského kraje, podpořenou invencí a zřetelnou představou, jakým směrem by se náš region měl rozvíjet. Kde bychom kraj rádi viděli nejen na konci tohoto volebního období, ale také v horizontu 10, 20 let," uvádějí v prohlášení. "Navrhli jsme memorandum o společném postupu k vytvoření takto koncipované koalice a předali k posouzení zástupcům ODS/KDU-ČSL, hnutí Místní a SNK1. Zástupci ODS/KDU-ČSL nabídku s díky odmítli s tím, že se po zvážení argumentů přiklání k vytvoření koalice s nejsilnějším subjektem ANO 2011 uzavřením memoranda platného 10 dní, tedy do konce tohoto týdne. Místní a SNK1 ve své reakci preferovali svolání všech subjektů k jednání o široké koalici. Tato diskuse však výsledek také nepřinesla.  V současné chvíli se hnutí ANO 2011 snaží vytvořit koalici složenou s ODS/KDU-ČSL a jednotlivců, kteří se vydělili ze svých domovských hnutí. Jsme toho názoru, že koaliční půdorys tohoto typu, s nejtěsnější většinou, nemůže mít pevný a udržitelný základ.  Rádi bychom se proto s Vámi vrátili ke společnému stolu a projednali dříve navrhovanou podobu koalice s definicí potřebných kroků a předloženou představou o možné skladbě krajské exekutivy," uvedli v návrhu a nastínili možnosti jednotlivých kroků, obsazení postu hejtmana i návrh na složení krajské rady. Nabízejí jednání v nejbližších dnech a chtějívšem nabídnout dohodu či memorandum, které by mělo vést k vytvoření většinového koaličního potenciálu. "V případě společné vůle jsme připraveni neprodleně v dohodnutém formátu pracovat na programovém prohlášení, stanovení priorit a koncipování koaliční smlouvy," uvádějí v prohlášení, jehož celkové znění má redakce k dispozici.

Navrhují v něm i složení krajské rady v tomto složení: 
STAN - hejtman Petr Kulhánek, náměstek hejtmana
Piráti - náměstek hejtmana, radní,
Místní - náměstek hejtmana, uvolněný zastupitel,
ODS + KDU-ČSL - 2 radní,
SNK1 - 1 radní,
VOK - 1 radní,
další možnosti jsou v uvolněných gescích - rozvoj venkova, grantová politika, transformace regionu.