Oblíbená hospůdka a oáza turistů v Kamenici má šanci na záchranu. Stále více lidí totiž míří do lesů nad Březovou či k nedaleké kapličce. Po léta byli zvyklí využívat občerstvení v Kamenici takřka uprostřed lesů, a to jak v zimě, tak v létě. Poslední roky objekt pouze chátrá a lidé se obracejí na březovskou radnici, ať s tím něco udělá.

„Proběhla další jednání se stávajícím majitelem oblíbené kamenické hospůdky. O řešení této záležitosti se zajímá řada občanů, proto informujeme, že věc intenzivně řešíme. Díky vstřícnému přístupu stávajícího vlastníka bude k dalším konkrétním jednáním přistoupeno v měsíci dubnu," říká starosta Březové Miroslav Bouda.

Prostředky na koupi byly uvolněny již v roce 2015, a budou tedy převedeny do rozpočtu letošního roku. Podle vedení radnice může být potěšující zprávou fakt, že již v jarních měsících bude možné přistoupit k zahájení prací na pozemku naproti objektu bývalého hostince. Zde město zamýšlí zřídit jakési venkovní posezení s pergolou, obdobné tomu v sousední Kostelní Bříze. Pozitivem je, že protější zahrada je již částečně zainvestovaná, je zde mimo jiné přípojka elektřiny.