1/3

Západní okruh

Plzeň

Už více než rok využívají řidiči z Plzně a okolí Západní okruh města. Přes tři kilometry dlouhý úsek byl slavnostně otevřen v únoru 2023 a náklady na jeho realizaci překročily 2 miliardy korun. Zásadní položkou, bez které by se projekt nemohl vůbec realizovat, bylo 1,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu IROP. Stavebně náročný projekt měl od začátku své kritiky i zastánce. Původně byla totiž spojnice mezi severním předměstím města navržena jako čtyřproudá, ale nakonec zvítězila varianta se dvěma pruhy. Její nejsložitější a nejdražší součástí je přes jeden kilometr dlouhá estakáda přes údolí řeky Mže, jejíž samotná stavba stála půl miliardy korun.

Dnes Západní okruh ulevuje dopravně přetíženému centru města, kde se snížil počet projíždějících automobilů, prašnost i hluk a zvýšila se plynulost provozu. Užitečnost stavby pro automobilový provoz v Plzni ukazují i čísla. Podle průzkumů intenzit automobilové dopravy z jara loňského roku v severní části okruhu projíždělo přes 19 000 vozidel za den.

close Západní obchvat Plzně odvedl z centra města značnou část automobilové dopravy. info Zdroj: Deník/Pavel Bouda zoom_in Západní obchvat Plzně odvedl z centra města značnou část automobilové dopravy.

„Největší pokles dopravy nastal na Karlovarské třídě v úseku Otýlie Beníškové – Lidická, a to o více než 7 200 vozidel za den, což je pokles o 13 procent. Doprava dále poklesla například na Lidické, Domažlické či Skvrňanské a v sadech Pětatřicátníků. Naopak nárůst počtu automobilů se nejvíce projevil na komunikaci Studentská,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Západní okruh města Plzně se začal stavět v roce 2020 a přestože práce zkomplikovala například pandemie covidu-19 nebo krize spojená s válkou na Ukrajině a následné zdražování surovin a materiálu, projekt se podařilo dokončit v únoru 2023.

Součástí Západního okruhu je i kruhový objezd u Makra na jeho jižním konci. Ten ještě musí projít velkou stavební úpravou, protože narůstající dopravě po okruhu kapacitně nevyhovuje. Přestavba bude zahájena ještě letos. Odhadované náklady na jeho zkapacitnění křižovatky jsou odhadovány na 180 milionů korun.

V dlouhodobém horizontu je stále ve hře i rozšíření Západního okruhu na čtyři pruhy. „Odstraníme překážky budoucího rozšíření Západního okruhu na čtyři pruhy a pomáháme ŘSD i s přípravou dalších etap výstavby Východního okruhu, což musí zůstat v Plzni prvořadou prioritou,“ potvrdil Aleš Tolar.

loading
arrow_left Předchozí
1/3
Další arrow_right