"Při stavebních pracích v ulici Petra Chelčického se při rekonstrukci vodovodního řadu vyskytly nepředvídatelné překážky, které zapříčinily zdržení. Jednalo se především o podpůrné a zajišťovací konstrukce podzemních sítí, které bylo nutné částečně nebo zcela odstranit. Zdržení vyvolala i dlouhodobá přítomnost jak dešťové, tak podpovrchové vody, které bylo nutné dlouhodobě čerpat. Dále zdržení způsobilo velké množství křižujících se inženýrských sítí, které bylo nutné dodatečně zajistit a zabezpečit," informuje mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Po výstavbě vodovodního řadu byly zahájeny práce na výměně plynovodního řadu a na nových domovních přípojkách. Vzhledem k tomu, že výměna plynovodu byla částečně prováděna v jiném výkopu, ale ve stejném území, vyskytly se tu obdobné překážky, které způsobily zdržení již při výstavbě vodovodního řadu.

Miloš Bělohlávek (vlevo) s místostarostou Luďkem Soukupem na informační schůzce přímo u výrobce.
Horizont Smolnické výsypky bude mít nový symbol v podobě dřevěného kříže

"S ohledem na tuto skutečnost zhotovitel, i přes předchozí prodloužení o 30 dnů, požádal o další prodloužení lhůty na dokončení díla, a to do 21. prosince. Rada s touto úpravou termínu souhlasila," dodal mluvčí.

"Chodím tudy zkratkou na návštěvy do nedalekého domu seniorů. Táhne se to už od léta a stále není konec. Snad už to bude hotové," říká František Zuna.

Město zde nechává provést výměnu poškozeného a místy nevyhovujícího povrchu komunikace. Současně došlo v rámci stavební akce k výměně vodovodu v celé délce ulice, kterou bude realizovat společnost Sokolovská vodárenská. Nechybí ani pokládka optického kabelu či zřízení odvodnění a dešťové kanalizace v ulici. V rámci stavby se provádí i výměna plynovodního potrubí. Řidiče zase potěší, že budou vybudována parkovací místa, která byla na základě připomínek změněna na podélná.