Zajímavé výsledky ale přinesly třeba také výzkumy v hornických lokalitách, jako je Jáchymov, Boží Dar nebo zaniklé město Čistá. To nejzajímavější z archeologických výzkumů v kraji za uplynulý rok odborníci veřejnosti představí 17. února v Městské knihovně v Lokti.

„U Valče se jedná o nález, který se skutečně už běžně nepodaří. Podobné lokality jsou většinou už známy od 19. století. Nález prehistorického sídliště je spíše důkazem, že oblast byla po druhé světové válce odborníky chronicky opomíjena," vysvětluje Filip Prekop, archeolog Národního památkového ústavu. „Nález opevnění tu prokázal osídlení v pozdní době bronzové, tedy v letech 1000 – 800 před Kristem. Nezávisle na tom další objevy ukázaly, že tu ale lidé sídlili už 10 tisíc let před Kristem," doplnil.

Ani v mladších dějinách pak podle něj místo nebylo opuštěno. Další nálezy odkazují na osídlení například v raném středověku. „Jedná se zřejmě o nejvýznamnější nález z loňska. Archeologické okénko toho ale představí ještě mnohem více. Například význam výzkumu ve městě Čistá, které se dá považovat za plnohodnotnou archeologickou lokalitu. Stejně jako Jáchymov nebo Boží Dar – shodně se jedná o místa úzce provázaná s hornickou historií regionu," osvětlil Prekop. Každoroční archeologické okénko bude knihovna hostit od 16 do 18 hodin. „Slouží k představení výzkumů laické veřejnosti, neboť právě i do archeologie každoročně jde část veřejných peněz a výsledky výzkumů se k běžným lidem jinak těžko dostávají. K výměně informací ale okénko slouží i odborníkům," uzavřel Prekop.