Jarní blokové čištění má za sebou město Chodov. Trvalo dva měsíce a pro motoristy to znamenalo zvýšenou pozornost. Pokud totiž řidiči nechali svá vozidla zaparkovaná v lokalitě, kde překážela úklidové četě, strážníci městské policie je nařídili odtáhnout. Aby umývání silnic, chodníků a parkovišť mělo co nejméně komplikací, vsadil Chodov na osvětu. V tamním zpravodaji vyšel podrobný harmonogram a na vchodech panelových domů se objevilo upozornění, aby si motoristé své automobily včas přeparkovali. A jaký efekt měla tato opatření? Odtahů bylo méně než v předchozích letech.

„K poslednímu dni měsíce května bylo v rámci blokového čištění města odtaženo 150 vozidel. Jde o sestupnou tendenci proti minulým letům a věříme, že se i v příštím roce podaří samotným řidičům tuto nepříjemnou hranici nadále snižovat zvýšenou pozorností ke stávajícímu dopravnímu značení," sdělil velitel Městské policie v Chodově Ladislav Staněk.

V předchozích letech se statistiky o počtu odtažených vozidel dlouho držely kolem dvou stovek.
„Loni jich už ale bylo jen 160, což je pro nás úspěch. Nyní budeme chtít toto číslo ještě snížit," prohlásil ještě před zahájením letošního blokového čištění Staněk.