„Naše ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717 získaly na konci října 2007 žádostí o grant z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy finanční prostředky ve výši100 000 Kč,“ píše do redakce Sokolovského deníku čtenářka – reportérka Marta Břehovská, zástupkyně ředitele výše jmenovaného školského zařízení, a pokračuje:
„Můžeme tak uskutečnit projekt ´Realizace předmětu Environmentální a mediální výchova v praxi´, který má čtyři základní cíle – přípravu nového předmětu Environmentální a mediální výchova v praxi, modernizaci přírodovědné učebny se zookoutkem, návštěvu žáků v ekologickém centru a uspořádání soutěže s ekologickým námětem pro žáky školní družiny.“

Podle slov magistry Břehovské navštívilo dne 20. listopadu 2007 čtyřicet žáků školy ekologickou farmu Kozodoj v Karlových Varech. Farma se věnuje ekologickému zemědělství, školám nabízí ekologické dny a v létě dětské tábory, kde se děti po celou dobu učí, jak se stát správným farmářem. Na začátku návštěvy majitelka rozdala dětem pracovní listy, se kterými si procházely celou farmu a vyplňovaly je podle toho, u jakých zvířat zrovna byly a co viděly. Listy obsahovaly zajímavé otázky o farmě, počasí a jiných zajímavostech z ekologie.

„Exkurze se nám velmi líbila. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých poznatků, které jsme využili při přípravě soutěže s ekologickým námětem pro spolužáky ze školní družiny,“ líčí akci zástupkyně ředitele. „Té se zúčastnilo 50 žáků, všichni si s chutí zasoutěžili, dozvěděli se nové poznatky o přírodě, o její ochraně, také o správném třídění odpadů. Na závěr dostali všichni účastnické listy, ti nejlepší diplomy a každý si odnesl alespoň malou odměnu.“
Součástí práce žáků je tvorba mediálních sdělení a prezentace aktivit ve škole i široké veřejnosti.

„Práce na modernizaci nové odborné ZOO učebny se chýlí ke konci. Je vybavena novými chovnými zařízeními a moderní audiovizuální prezentační technikou. Poznatky, které jsme nasbírali při práci s žáky, nyní uplatníme při tvorbě osnov předmětu Environmentální a mediální výchova v praxi. Projekt skončí v červnu letošního roku konečným ověřením napsaných osnov nového předmětu,“ vysvětluje závěrem čtenářům Sokolovského deníku Marta Břehovská.