Díky projektu dojde k rekonstrukci a stavebním úpravám odborných učeben a jejich zázemí včetně toalet. Zajištěn bude také bezbariérový přístup do odborných učeben, které budou i nově vybaveny. Hotovo bude už na konci listopadu. „Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání žáků střední školy v Kraslicích a podpora odborného výcviku studijních oborů strojní mechanik, nástrojař a mechanik seřizovač. Výsledkem tedy budou dvě moderně vybavené dílny s rekonstruovaným zázemím a bezbariérovým přístupem, které budou sloužit pro odborný výcvik,“ uvedl starosta Kraslic Roman Kotilínek.