"Účastníci si prohlédli nové centrum, seznámili se s možnostmi jeho využití pro své další odborné vzdělávání a vyzkoušeli si různé druhy elektrolýzy, malování elektrolytickým rozkladem KI, elektrolýzu slaného červeného zelí, či výrobu cínového stromečku. Dále zkoumali vlastnosti vyrobeného kyslíku, provedli společně několik motivačních pokusů na hustotu a difúzi. Zasvěcený odborný výklad jim poskytla Ivana Laslopová, koordinátorka centra a také celorepubliková finalistka soutěže Učme chemii atraktivně," popsala Martina Poštová ze Synthomeru.

Společnost jim v rámci Dne učitelů nabídla odbornou exkurzi do svých chemických provozů. Učitelé se seznámili se s výrobními technologiemi pro produkci kyseliny akrylové a jejích esterů, dozvěděli se o ekologických projektech sokolovské chemičky a získali mnoho odborných poznatků, které mohou využít ve výuce chemie. „Žijeme v Karlovarském kraji, kam jsem se vrátila po vysoké škole, a je dobré vědět, které firmy tady máme a co vyrábějí. S mými žáky mluvím totiž nejen o chemii, ale také budoucím pracovním uplatnění a pracovních příležitostech u nás v kraji. A Synthomer je rozhodně velkým zaměstnavatelem na Sokolovsku,“ konstatovala jedna z učitelek.