Vedoucím sokolovského centra je učitelka sokolovské základní školy Švabinského Ivana Laslopová. V průběhu školního roku bude centrum jednou měsíčně pořádat dvouhodinová setkání pro učitele základních a středních škol z regionu. Budou mít podobu workshopů. Při nich si účastníci experimenty vyzkouší v roli žáků v neformálním prostředí kolektivu. O konkrétních termínech setkání se dozvědí s měsíčním předstihem na webu Elixíru do škol, konkrétně chemického centra. Garantem Projektu Elixír chemie pro Karlovarský kraj, jako součásti celostátního projektu Elixír do škol, je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

"Kromě metodické podpory bude centrum v omezené míře poskytovat také podporu materiální. Účastníci dostanou možnost vypůjčit si na měsíc dražší pomůcky, které nemají na škole, a zajistí se tak jejich efektivní využití. Kantoři si z workshopů odnesou vzorové experimentální sady. Prostřednictvím centra bude možné získat hůře dostupné chemikálie a sdílet výukové materiály," konstatuje Laslopová.

Loket postaví nový dopravní terminál. Stavba přinese dopravní omezení
Loket postaví nový terminál. Stavba přinese dopravní omezení

Účast na setkáních je zdarma a celý projekt bude akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

"Zřízení centra významně finančně podpořilo město Sokolov a zdejší chemická společnost Synthomer. Centrum bylo otevřeno v nově rekonstruované učebně chemie na Základní škole Švabinského. Ředitel společnosti Synthomer Milan Brejchal předal učitelce Ivaně Laslopové a ředitelce školy Lence Černé symbolický šek na 20 tisíc korun," řekl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Ivana Laslopová se snaží zajímavými formami ukázat dětem v předškolním věku a žákům prvního stupně, že z předmětu chemie nemusejí mít obavy a že může být dokonce zábavný. Vloni dokonce získala nejvyšší ocenění v projektu Učme chemii atraktivně. Na škole působí jedenáctým rokem a její hodiny chemie, ale rovněž dalších předmětů, které vyučuje, jsou vysoce hodnoceny. Věnuje se i projektům mimo školní osnovy a na dva dokonce získala granty Nadace Orlen – Unipetrol. V roce 2018 její práci město ocenilo plaketou J. A. Komenského.

Soutěž Učme chemii atraktivně! vyhlašuje Svaz chemického průmyslu ČR ve spolupráci se svou platformou Chemie pomáhá a iniciativou celosvětového chemického průmyslu v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí Responsible Care. Cílem soutěže je zvýšit zájem o studium chemie. Vychází se z předpokladu, že tento zájem může být významně podpořen atraktivitou výuky a kvalitou učitelů již od základní školy.