Hodně do budoucna se snaží dívat Sokolovská uhelná. Hledá totiž aktivity, které by tu mohly fungovat po takzvané době vyuhlení. Zcela nahradit současný provoz a dát práci tisícům lidí, jako je tomu dnes, by ale podle těžařů šlo jen velmi těžko. „Je to opravdu složité. Energetika a hornictví jsou produktivní obory. Nahradit je proto v regionu v plné míře bude skutečně velké sousto,“ přiznal technický ředitel Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl.

Firma se dnes věnuje těžbě a úpravě hnědého uhlí či výrobě elektřiny a tepla. Dále uvažuje o provozu, který by se zabýval likvidací a zpracováním komunálního odpadu. Jednou z možností je také zemědělská bioplynová stanice. Ta by ke zplynění využívala plodiny vypěstované na zrekultivovaných pozemcích. „Z plynu by vyráběla elektrickou energii a teplo. Ve srovnání s tím, co děláme dnes, jsou však tyto aktivity malé. Jestli dnes máme čtyři a půl tisíce zaměstnanců, tak tohle dá práci pouze několika jednotlivcům. Umožní to však lepší fungování rekultivací, protože jejich zemědělská výroba není tolik produktivní. My po ní chceme, aby byla alespoň mírně zisková. A bioplynová stanice tomu trochu pomůže,“ vysvětlil Pöpperl.

Těžaři dnes také řeší, jak nejlépe využít okolí budoucího jezera Medard. Rozsáhlé rekultivace bývalého lomu totiž mají skončit v letech 2014 až 2017. „Následně již toto území bude zcela k dispozici,“ podotkl ředitel. „K rekultivaci pak už bude zbývat jen území lomů Jiří a Družba. Co se týče vnějších výsypek, tak ty jsou již téměř hotové. Jedna malá výjimka tady přesto je. Jedná se o Smolnickou výsypku nad Chodovem. Ta se má zakládat zhruba do roku 2015. Jinak všechny ostatní vnější výsypky a vyuhlené lomy v západní části jsou buď ve fázi rozpracování nebo dokončení,“ dodal Pöpperl.

Těžba uhlí na Sokolovsku má do budoucna pokračovat jen v lomu Jiří. Sousední Družba je aktuálně v útlumu. „Nějakých pár měsíců nám ale ještě těžit bude,“ zmínil ředitel s tím, že firma i nadále počítá s dostatečným zásobováním Elektrárny Tisová, která vyrábí teplo pro region. „Máme před sebou ještě minimálně dvacet let těžby, tak je chceme maximálně využívat a rozvíjet, co zde je,“ doplnil.