Nové úklidové čety v Sokolově jsou bedlivě sledovány sokolovskými občany. Jakmile pracovníky v reflexních vestách vidí někde posedávat či pokuřovat, ihned informují vedení sokolovské radnice či městské strážníky. Nutno dodat, že pracovní čety denně naplní až patnáct pytlů odpadků.

Lidé v pracovních četách přišli z úřadu práce, který je platí. Jejich práci koordinují Sokolovské technické služby (SOTES). Úklidové čety si mezi sebou rozdělily dvanáct rajonů ve městě. Pracovníci mají reflexní vesty a jsou kontrolováni technickými službami či strážníky MP. A neplánovaně i lidmi ze Sokolova.

„Již několikrát jsme já i další obyvatelé viděli, že skupinky se scházejí u veřejných WC v Husových sadech, zde odloží popelnice, kouří, debatují, prostě se zde takzvaně ulejvají z práce. Jsem v důchodu, ale kdybych takto pracovala v bývalém zaměstnání, brzy bych dostala výpověď," stěžuje si jedna ze sokolovských seniorek. René Bolvari ze SOTES občany uklidňuje.

„Úklidová četa se logicky schází u zmíněných záchodků v Husových sadech, jelikož to již nejsou veřejné záchodky, ale šatna této úklidové čety. Na toto místo také sváží nádoby, do nichž sbírají odpad ve svých rajonech, a denně sem zajíždí malý popelářský vůz, do nějž se nádoby vysypávají," odpovídá Bolvari.

Dále upřesňuje, že pracovníci mají půlhodinovou pauzu na svačinu a jejich pracovní doba je z jeho strany pravidelně i namátkově kontrolována a konkrétní zjištění jejího dodržování se projevuje i v odměňování těchto pracovníků.

„Úklidové čety mají na starosti zejména spodní část města, a to převážně od Starého náměstí až k areálu Bohemia. Je dvanáct rajonů a každý má na starosti jeden člověk. Denně sesbírají až patnáct pytlů s odpadky. Vrchní část města uklízí naši stálí zaměstnanci," dodal Bolvari.