Úklidové čety si mezi sebou rozdělily dvanáct rajonů ve městě. „Úklidové čety mají na starosti zejména spodní část města, a to převážně od Starého náměstí až k areálu Bohemia. Je dvanáct rajonů a každý má na starosti jeden člověk. Vrchní část města uklízí naši stálí zaměstnanci," upřesnil René Bolvári ze SOTES.

Nejvíce práce podle něj čeká pracovníky vždy po zimě, když sleze sníh. Poté se snaží zaměstnanci pořádek udržovat. Každý ze dvanácti rajonů má na starosti jeden člověk. V záloze jsou posily pro případ větší akce. Jinak zaměstnanci sbírají papíry, nedopalky a jiný drobný odpad, který se válí či poletuje městem. Dohlížejí na ně dvě koordinátorky.

„Nedávno například proběhl i úklid sjezdů či nájezdů na rychlostní silnici R6. Je neuvěřitelné, kolik PET lahví či plechovek od různých nápojů řidiči vyhodí z auta," konstatoval Bolvári.

Zde bylo zapotřebí několika desítek pytlů na odpad. „V průměru pracovníci naplní kolem patnácti pytlů denně," dodal Bolvári.
SOTES má v plánu zaměstnat naráz až 40 lidí z úřadu práce. Využívat je budou všechna střediska, ale hlavní náplň práce čeká nové zaměstnance na dvou úsecích.

„Využívat je budeme hlavně na úseku zeleně města a ve středisku odpadů," potvrdil jednatel technických služeb Jaromír Dvořák. Kromě čištění ulic a údržby městské zeleně v rámci veřejně prospěšných prací budou další pomáhat městu jako správci a dozor na školních hřištích. Výhody v tom město spatřuje hned dvě.

„Sportoviště budou mít jakéhosi správce, který dohlédne na městský majetek. Druhou výhodou je, že budou moci být zpřístupněna veřejnosti po vyučování odpoledne a také navečer," řekl starosta Sokolova Jan Picka.
Do konce minulého roku dohlížela na tento úklid Městská policie Sokolov. Od nového roku si lidé začali stěžovat na nepořádek. „Všude strašný nepořádek, chodím často mezi lidi a všichni mi říkají, že od nového roku je to strašné. Jestli to takhle bude pokračovat, tak to není město příjemné pro život, jak hlásáte," napsal starostovi jeden z občanů. „Městská policie ukončila činnost Technické skupiny pro úklid města. Tuto aktivitu si převzal SOTES a v současné době podle mých informací probíhá výběr nových pracovníků pro úklid města. Městská policie zaměstná v roce 2015 nové zaměstnance z úřadu práce, ale na pracovní pozice, které přímo souvisí s veřejným pořádkem. V případě nepořádku je nutné obracet se na technické služby. Městská policie řeší a bude řešit pachatele, kteří se dopouštějí přestupků tím, že znečišťují veřejná prostranství," uvedl velitel strážníků Petr Kubis.