To vzápětí poté veřejná služba uklidí a zadokumentuje se stav po úklidu.

„Rada města schválila podání žádosti o organizování veřejné služby na Úřadu práce ČR ze strany Městské policie Sokolov. Žadatelem je město jako její zřizovatel. V souvislosti s projektem Čisté město městská policie už činnost při zajištění dohledu při udržování čistoty ulic města a jiných veřejných prostranství pomocí veřejné služby vykonávala,“ potvrdila starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Projekt Čisté město, díky kterému by měly zmizet ze Sokolova černé skládky, a řadu dalších aktivit hodlá oživit bývalý hejtman Karlovarského kraje a staronový velitel Městské policie (MP) v Sokolově Petr Kubis.

„Chtěl bych za pomoci svých kolegů i města navázat na to vše dobré, co se nám už v minulosti podařilo a úspěšné projekty dále zkvalitňovat,“ řekl Kubis.

Městská policie v minulosti na zmíněný úklid dohlížela. Poté si tuto aktivitu si převzaly Sokolovské technické služby.

Likvidace černých skládek stojí město Sokolov zhruba jeden milion korun ročně. peníze by mohly být použity jinde, smysluplněji. Jen pro zajímavost. Stejnou částku, tedy milion korun, poskytuje město ročně sokolovské nemocnici.