Po dlouhých letech dochází v okolí k útlumu těžby, a uzavírá se tak jedna kapitola. Ukončením těžby hnědého uhlí na dole Medard se otevřela nová epocha historie Svatavy.

Ze zbytkové jámy totiž vznikla rozsáhlá vodní plocha o rozloze zhruba 500 hektarů. Z kdysi výrazně hornické obce se tak stane v nejbližších letech významné rekreační středisko. Obec má první stupeň základní školy, mateřskou školu s kapacitou do 50 dětí. „Obě školy se budeme snažit udržet a prozatím to není problém, dětí je dost,“ říká starosta Svatavy Vladimír Adamec. Letos je podle starosty nejzásadnější investicí řešení zpevněných ploch ulic Pohraniční stráže, S. K. Neumanna a Zelená. „Jsou to plochy v okolí školy. Bude se tam řešit dopravní stání, parkování, autobusová zastávka, a to včetně přeložek a dobudování některých inženýrských sítí, vybudování části veřejného osvětlení a opravy opěrné zdi.“ Na akci si Svatava vyčlenila zhruba 18 milionů korun.

Pro využití volného času má dvě fotbalová hřiště, z toho jedno je travnaté, hřiště na volejbal, na plážový volejbal a vlastní tělocvičnu.

Dominantou obce je kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. V roce 1999 si místní římskokatolická církev připomněla 75. výročí posvěcení tohoto kostela, který byl vybudován díky úsilí obyvatel Svatavy.

Medard:Medard:Zdroj: Foto: Městys Svatava

Kostel byl slavnostně vysvěcen 26. října 1924 pražským světícím biskupem Glosauerem. O dva roky později přispěl na výstavbu fary dokonce sám papež Pius XI.

Léta budování komunismu se však na svatavském kostele projevila velmi neradostně – za celou následující dobu byla opravena pouze střecha (bez věže), svatavští farníci (dnes pouze hrstka lidí) podle svých možností udržovali kostel alespoň uvnitř.

Náměstí před budovou obecního úřadu zdobí kamenná socha svatého Floriána, státní kulturní památka. Utrpení žen za druhé světové války připomíná památník ženského koncentračního tábora v části obce Podlesí.

Tímto směrem se také hornická obec rozrůstá. Řada stavebních parcel byla takřka okamžitě rozebrána a dnes tam stojí nové domy.

Městys Svatava totiž leží nedaleko Sokolova, kde je stavebních parcel poskrovnu. Po útlumu těžby se tak Svatava začíná stávat vyhledávanou destinací.