Pro města to není nic nového. Některá názvy ulic změnila, jiná zase s přejmenováním nepočítají. Podobným návrhem se zastupitelé v Kraslicích zabývali před zhruba 13 lety. Návrh podal člověk, bydlící v Praze, který Kraslicemi jen projížděl. „Byl jsem šokován, když jedna z hlavních ulic ve městě nese název Pohraniční stráže. Velmi mě uráží, když ulice nesou tyto názvy, jež jsou spjaté se zločinným komunistickým režimem,“ uvedl tehdy důvod jeho návrhu na změnu.

Zastupitelé se tehdy do změny názvu nepustili. „Byla by finančně náročná,“ řekl tehdejší starosta Kraslic Zdeněk Brantl. Radnice argumentovala i tím, že město ani žádné připomínky od obyvatel neregistrovalo. „Název mi nevadí i když jiný si umím představit. Znamenalo by to ale zbytečné lítání po úřadech a placení. A to nechci," říká jedna z obyvatelek ulice Pohraniční stráže Marie Kajabová.

Vstup zakázán. BMW Group poodhalil tajemný svět testovacího polygonu u Sokolova.
Vstup zakázán. BMW Group poodhalil tajemný svět testovacího polygonu u Sokolova

Případná změna by se dotkla stovek lidí, včetně podnikatelů. Ti by museli vše hlásit živnostenskému úřadu, změnit si razítka a třeba nahlásit novou adresu bance nebo pojišťovně. Někteří jedinci napadají město na sociálních sítích s tím, že nemají nic lepšího na práci. Vedení města ale vysvětluje, že jde o návrh z řad veřejnosti, kterým se budou zastupitelé zabývat. "Opis s návrhem od občana byl adresován přímo zastupitelstvu a to jej musí zařadit na jednání. Znění dopisu by mělo být součástí veřejně dostupných podkladů zastupitelů města. Dle mého názoru přejmenování rozhodně nehrozí, nicméně nemohu mluvit za zbylých 16 zastupitelů města. Zátěž, která by se tímto krokem způsobila stovkám obyvatel, není zcela jistě pro nikoho prioritou. Tento návrh se údajně objevuje periodicky," reagoval kraslický místostarosta Filip Beneš.

Změnami se zabývali i v jiných městech kraje. Zastupitelé je ve většině případů zamítli. Je tak patrné, že v regionu zůstanou i nadále ulice Pionýrů nebo právě Pohraniční stráže, která je nejen v Kraslicích, ale například i ve Svatavě u Sokolova. V samotném Sokolově je pak ulice Pionýrů. Před několika lety tam také řešili změny názvu, ale nikoliv této ulice. Šlo o ulici Rooseveltovu, kde byla gramatická chyba. Místo jednoduchého v zde bývalo w. Město nechalo vyměnit cedule s názvy a doklady ponechalo lidem původní. Zastupitelům tehdy přišlo, nařizovat lidem změnu dokladů jako obtěžování. Největší změny v názvech sokolovských ulic prý proběhly na počátku devadesátých let minulého století.

Horníci slavili v Sokolově svůj den
Podívejte se: Horníci slavili v Sokolově svůj den