O novou ulici se rozrostlo město Chodov. Komunikace vznikla v rozrůstající lokalitě Chodov – západ, kde radnice podporuje rodinnou výstavbu.
„Pro novou ulici jsme už vybrali i příhodné označení. Bude se jmenovat Západní,“ informoval starosta Chodova Josef Hora.

Nová komunikace navazuje na Nerudovu ulici a míjí Štěříkovu louku, kterou město vyčlenilo pro výstavbu domů. „Výhledově se jedná o druhou spojnici s Vintířovskou ulicí,“ uvedl starosta.
„Ulice časem dále povede za čínskou restaurací a vyústí naproti areálu společnosti Lincoln,“ upřesnil plánovanou úpravu místostarosta Chodova Stanislav Pochman.
Západní ulice dostala kromě jména i novou podobu. Vznikly zde chodníky a navíc i parkoviště.
„Naše město výstavbu nezajišťovalo, garantem celého projektu je ministerstvo financí,“ poznamenal místostarosta.