Matematika s geometrií jako kombinace tance a výtvarných technik. Vlastivěda a přírodověda vysvětlovány prostřednictvím animací – tvorbou večerníčku. V chemii znázorňují prostřednictvím divadla vztahy mezi chemickými prvky. Řeč je o prvních výukových hodinách, které společně s učiteli sokolovské základní školy v Běžecké ulici připravovali a vedli profesionální umělci.

Škola se zapojila do inovativního projektu Kreativní partnerství. Spočívá v tom, že do plánování a realizace výuky ve třídě zapojuje umělce. „Program je navržen tak, aby poskytoval podporu přímo jednotlivým školám a jejich učitelům a pak přímo ve třídách pomáhal nastavit nové způsoby práce se žáky, které vedou k rozvoji jejich klíčových kompetencí a zlepšení studijních výsledků," vysvětlila koordinátorka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí Lucie Firerová.

Program je zaměřen také na motivaci žáků a individuální podporu romských žáků ve třídách. Specifikum programu je, že škola sama definuje jasný cíl, na který se chce zaměřit. S učiteli na tomto zadání ve školách pracují umělci, kteří prošli intenzivním školícím procesem zaměřeným na efektivní spolupráci se školami.

A v jakých předmětech mohou umělci pracovat? „V tomto směru program nemá žádné omezení, výběr předmětu a vzdělávacích témat je na škole. ZŠ v Sokolově a například v Nejdku zpracovávají několik samostatných třídních projektů. Například v rámci matematiky téma geometrických tvarů prostřednictvím kombinace tance a výtvarných technik, vlastivědu a přírodovědu prostřednictvím animací – tvorbou večerníčku o dědečkovi Mecháčkovi nebo putováním avatárků po Karlovarském kraji. V chemii pak znázorňují prostřednictvím divadla vztahy mezi chemickými prvky a paralelu k mezilidským vztahům nebo zkoumají kultury a mezikulturní vztahy prostřednictvím výtvarných technik a interiérového designu," upřesnila Firerová.

Projekt bude probíhat do března 2016, přičemž v lednu 2016 budou třídy jednotlivě prezentovat své výstupy rodičům a veřejnosti a v březnu proběhne společné představení projektu veřejnosti v Karlových Varech. Zároveň projekt zapadá do širší koncepce inkluzivního vzdělávání Karlovarského kraje „Škola pro všechny", kterou připravil v roce 2013 Krajský úřad Karlovarského kraje spolu s Nadací Open Society Fund Praha.