Jaká je to paráda, když horníci vyrazí do průvodu ve svých slavnostních uniformách, ukázalo nedávné 15. celostátní setkání hornických měst a obcí, které se konalo v Chodově. Mnozí návštěvníci slavností viděli podobné ustrojení poprvé, a tak se zájmem sledovali, jak se taková uniforma nosí. Nechyběly ani všetečné otázky.

„Horníky ve slavnostním mundúru jsem v životě neviděla. Teď musím říci, že je toto oblečení velice slušivé,“ přiznala Denisa, která se na setkání havířů vypravila s celou rodinou.

Asi před dvěma lety přišel starosta Chodova Josef Hora na jednání Mikroregionu Sokolov východ s myšlenkou podpořit plánované oslavy pořízením hornických uniforem. Vznikla však otázka, podle jakého vzoru by se správná uniforma měla vlastně ušít? Na jednu stranu existuje norma, která říká, jak má takové oblečení vypadat. Tato norma ovšem není závazná, a tak je možné se na hornických slavnostech setkat s obrovskou variabilitou možností, jak takovou tradiční uniformu pojmout.

Existuje nějaké pravidlo, které určuje a omezuje tuto variabilitu?

„To byla další otázka, kterou jsme si položili. Nás ale lákalo jít ještě dále a pokusit se prozkoumat pravidla tvorby hornických uniforem nebo krojů více do minulosti. Právo nám na to dává historie hornictví našeho regionu. Ta je v posledních dvou stoletích neodmyslitelně spojená s těžbou uhlí, a tudíž s poněkud konzervativním pojímáním této otázky. Ale historie rudného hornictví, která sahá i v našem regionu podstatně dále do historie, otevírá možnost čerpat i z této studnice,“ uvedl manažer Mikroregionu Sokolov východ Miroslav Makovička.

S využitím možností mezinárodního projektu ReSource byla vytvořena studie, která nakonec na všechny potřebné otázky odpověděla. Jejím obsahem je nejenom průzkum historických pramenů a stanovení pravidel pro návrh uniformy, ale také vytvoření celé řady střihů v obvyklé velikosti, podle kterých lze slavnostní oděv ušít. Tohoto úkolu se chopila mistrová krejčová paní Kunešová ze statku Bernard v Královském Poříčí a pro chodovské hornické slavnosti vytvořila celou kolekci uniforem, které měli možnost lidé obdivovat při slavnostním defilé Chodovem.

„Mě nejvíce zaujala elegance tradičních černých uniforem zvolených například vedením města a pak soubor historických oděvů, které veřejnosti předvedli čelní představitelé svých obcí, starostové a starostky Ivan Stefan z Královského Poříčí, Pavel Pešek ze Šabiny, Krista Kulhanová z Nového Sedla a Anna Klímová z Dolního Rychnova,“ vyjmenoval Makovička.