Na zhruba 400 fotografiích, z nichž téměř čtvrtina nebyla zatím nikde publikována, přibližuje kniha místa, která už dneska neexistují. Proto název Zmizelý Chodov.

„Unikem nově chystané knihy Zmizelý Chodov je to, že v rámci osmi celkem rozsáhlých kapitol provede čtenáře skrze celé historické město Chodov a představí jednotlivé ulice a především to, co dneska už v těch ulicích nenajdeme. To znamená zaniklé části města, zaniklé domy. Zároveň představuje významné osobnosti, které v domech žily, a pomocí drobných medailonků i klíčová místa zmizelého Chodova,“ představil své dílo chodovský městský historik Miloš Bělohlávek. Obrazový materiál ke knize začal sbírat před pěti lety. Významnou měrou přispěli i původní rodáci dnes žijící v Německu či současní Chodováci. Dnes jeho sbírka čítá několik tisíc fotografií, z nichž bylo těžké vybrat právě jen těch čtyři sta. „Nejtěžší bylo dát obrázky dohromady tak, aby dávaly smysl, aby kniha skutečně vyprávěla nějaký příběh,“ poznamenal. Textový úvod kapitol i dílčí kratší texty v češtině i němčině se snažil napsat tak, aby nenudily. „Snažil jsem se říkat to, co je významné, minimalizovat množství dat, letopočtů a čísel,“ dodal.

Na knize pracoval zhruba rok a půl, intenzivně poslední půlrok. Hotová bude počátkem září a slavnostní prezentace se dočká v týdnu městských oslav, přesněji 22. září, kdy bude poprvé k dispozici i veřejnosti. Město ji vydává v nákladu 2000 kusů, předpokládaná cena se bude pohybovat kolem 500 korun a dostupná bude publikace v místním infocentru.