Zápis do nového akademického roku Univerzity třetího věku se od úterý koná na Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově. O výuku, která ve městě trvá již druhým rokem, je mezi seniory velký zájem. To dokazuje i skutečnost, že v loňském roce se na mnoho z nich ani nedostalo. Právě pro ně škola chystá otevřít další obor.

Univerzita třetího věku, která je lektorsky garantovaná Západočeskou univerzitou Plzeň, je vzdělávací aktivita určená zejména pro seniory. Nabízí možnost osvěžit si zapomenuté znalosti, vědomosti a doplnit je novými poznatky nebo pohovořit si s odborníky na různá témata. V Sokolově pokračují druhým rokem dějiny umění, dále jsou to obory, které nabízejí práci s počítačem jak pro pokročilé, tak začátečníky. Kdo by chtěl obohatit své znalosti o grafiku při práci na počítači, má rovněž možnost.

Novým oborem, který letos rozšíří program Univerzity třetího věku v Sokolově, je psychologie. „U té zaznamenáváme velký zájem a senioři ji budou mít možnost poznávat po dva akademické roky,“ sdělila manažerka ISŠTE Iva Hnátová. Cena za rok činí dvě stě korun u psychologie, počítačové kurzy budou stát zájemce čtyři sta korun za akademický rok. Co se týče časové náročnosti, ta je tři vyučovací hodiny za čtrnáct dní. „Senioři vůbec nemají obavy a stávají se běžnými uživateli internetu, počítačových programů Word nebo Excel. Naučili se založit si vlastní e-mailovou schránku a zcela běžně ji používají pro komunikaci,“ dodala Hnátová. O tom, že se není třeba těchto kurzů obávat, svědčí fakt, že absolventem je Alois Křížek, který má v kolonce data narození uveden rok 1923.

Zápisy budou probíhat do 5. září tohoto roku, ale uskuteční se pouze do vyčerpání kapacity učeben. Případní zájemci si tak musejí pospíšit, protože pro zařazení do předmětu je rozhodující pořadí příchodu k zápisu. Na organizaci výuky přispívá město Sokolov a Západočeská univerzita v Plzni. Důchodci platí jen symbolický poplatek. Absolventy jednoletých kurzů počítačů navíc čeká slavnostní předávání osvědčení.

A co si o možnosti vzdělávání myslí sami penzisté? „Univerzitu znám z médií, kde o ní často slýchávám. Zda bych se přihlásil, nevím. Momentálně mi v tom však brání můj zdravotní stav,“ sdělil důchodce Jiří Janeš ze Sokolova.