Podle lesního správce Alexandra Fouse bouře zničila na Kraslicku 85 tisíc m3 lesa. Kalamitu musí Lesy ČR zpracovat do konce března. Proto je nutné v zájmu bezpečnosti práce zamezit vstupu turistů do lesa hlavně v místech, kde probíhá těžba.

Během následujících několika dnů je plánováno obnovení odvozu dřeva z okolí Jelení a Vysoké Jedle, kvůli kterému bude přerušen provoz na některých lyžařských trasách. Konkrétně se jedná o následující lokality a cesty: z Vysoké Jedle k silnici Přebuz-Rudné (zahájení odvozu dříví od 3.1. 2018), z Jelení na Jelení vrch (od 8.1. 2018), Bučinská cesta (magistrála z Jelení směr Korce/Pernink – od 8.1. 2018). Odvoz dříví by měl probíhat zhruba týden. Po jeho ukončení a při dostatečné vrstvě sněhové pokrývky bude údržba lyžařských tras obnovena.

Pokud to dovolí sněhové podmínky, budou upravované hlavně stopy na německé straně Krušných hor, Bublavský okruh a rozšíří se síť běžeckých stop na Přebuzi.