Na to se mohou těšit obyvatelé chodovských panelových sídlišť. Město se v následujících čtyřech letech chce pustit do postupné revitalizace a zpříjemnit tak bydlení lidem v Chodově.

První je na řadě sídliště v Tovární ulici, kde už vloni začala první etapa oprav a výměny dešťové kanalizace, která letos bude pokračovat. Sídliště, jehož středem vedou frekventované spojnice k autobusovému nádraží a poliklinice, totiž dlouhodobě trápí přívalová dešťová voda, která v některých případech zatápí chodníky, výtahové šachty a sklepy. „Vyřešení problému s kanalizací je nezbytnou podmínkou pro plánovanou revitalizaci sídliště,“ poznamenal starosta Patrik Pizinger. Opravy kanalizace si v loňském roce vyžádaly investici zhruba tři miliony korun. „Předpokládané náklady na druhou etapu jsou ve výši 3,8 milionu,“ vyčíslil mluvčí Chodova Martin Polák.

První etapu samotné revitalizace by pak město chtělo zahájit v příštím roce. Obyvatelé by se dočkali nových chodníků, rozšíření parkovacích ploch a úpravy těch stávajících, laviček, stojanů na kola, úpravy zeleně, ale i vstupů do jednotlivých domů. Další fáze pak předpokládá novou lávku přes Chodovský potok do ulice Dukelských hrdinů. „Studie obsahuje i altánky a odpočívadla. Musíme brát zřetel ale i na to, že to bude investičně náročné a že musíme také zajistit, aby se místa původně zamýšlená pro relaxaci a odpočinek nezměnila v místa, která obtěžují život místních obyvatel,“ podotkl starosta Pizinger a narážel tím na nutnost vyřešit problémy s možným vandalismem i s tím, že by se například v altáncích mohli scházet lidé, kteří nerespektují své okolí a ruší noční klid. „Bude to poprvé, kdy uprostřed města nebo na sídlišti umístíme prvky typu altánu, odpočívadla a podobně,“ zdůraznil.

Na sídliště v Tovární navážou poté i další lokality. Takzvaná „Stará Husova“ podél silnice na Vřesovou nebo 9. května a Jiráskova, kde je už hotová úprava páteřní komunikace. Tuto lokalitu je v plánu propojit cyklostezkou přes Okružní ulici až na Bílou vodu.

Poslední sídlištní zástavba, do níž se chce město pustit, je v ulici ČSO. „Na tomto sídlišti nás trochu víc trápí parkování. Než se pustíme do samotné revitalizace, chceme si popovídat i o tom, jestli tady nezkusit podtrávníkové parkování,“ nastínil starosta.

Všechny projekty revitalizace chodovských sídlišť byly projednány s veřejností formou anketních lístků i jednání na radnici, což je i podmínka pro získání dotace. „Očekával jsem trochu větší odezvu, ale vždycky tak dvacet až třicet lidí přišlo. Přítomní projektanti si vyslechli jejich názory, debatovali a následně návrhy i postřehy zapracovali do projektů,“ doplnil starosta Patrik Pizinger.