Část ukrajinských uprchlíků bydlí i v městské ubytovně. Mezi nimi jsou většinou lidé, kteří enchtějí nebo neplánují v Sokolově zůstat. řada z nich chce podle svých slov blíže k hlavnímu městu, a to prý hlavně kvůli větší nabídce na trhu práce. Další zase čekají na ukončení válečného konfliktu a chtějí se vrátit do své vlasti.

"My si vážíme těch, kteří zůstat v Sokolově chtějí. Jsou to lidé, jejichž profese lze naplno využít. Jde zejména o lékaře či zdravotní sestry. Jako příklad mohu uvést psycholožku, které město v poslední době pomohlo. Jsme rádi, že tito občané tady zůstávají," dodal Picka.

Na velmi atraktivní cyklostezku z Kraslic do Sokolova hledají města dotace
Na velmi atraktivní cyklostezku z Kraslic do Sokolova hledají města dotace

Od července již nebude vyplácen příspěvek pro solidární domácnosti. Částky související s bydlením budou nově poskytovány přímo uprchlíkům společně s humanitární dávkou, a to až do výše započitatelných nákladů na bydlení. Plnou výši nákladů držitel dočasné ochrany získá, pokud bude bydlet v bytě, který jeho majitel zapíše do evidence. „Chceme především plně podporovat standardní bydlení. Do evidence lze tedy zapsat pouze samostatné byty. Pokud byt v evidenci nebude, o podporu uprchlíci nepřijdou, pouze jim bude náležet snížená částka. Přesto bych ale chtěl apelovat na majitele bytů, aby svoje nemovitosti do evidence zapsali,“ zdůraznil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Další podmínkou pro získání plné výše započitatelných nákladů na bydlení je pak podepsaný písemný právní titul k užívání bytu, tedy například nájemní smlouva.

Návrh starosty Kraslic odstranit z hrobu Rusům srp s kladivem budí emoce
Návrh starosty Kraslic odstranit z hrobu Rusům srp s kladivem budí emoce