Antimonopolní úřad viní město ze spáchání přestupků při zadávání jedenácti veřejných zakázek, přičemž s vybranými dodavateli již zadavatel uzavřel smlouvy o dílo. Rozhodnutí nabylo právní moci. Starostovi Březové Miroslavu Boudovi se rozhodnutí nelíbí a spolu s vedením města zvažovali, zda podat žalobu.

„Zadavatel se dopustil přestupků tím, že podlimitní veřejnou zakázku zadal v důsledku nesprávného posouzení jednoho funkčního celku jako dvě veřejné zakázky mimo zadávací řízení, místo aby ji zadal v podlimitním režimu podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Tím mohl ovlivnit výběr dodavatele a na předmět plnění veřejné zakázky uzavřel smlouvy o dílo. Zadavatel rovněž neplnil povinnost uveřejnění uzavřených smluv na veřejné zakázky na svém profilu,“ odůvodnil rozhodnutí ÚOHS Petr Rafaj.

Starosta Březové je z rozhodnutí rozladěný a vysvětluje, o co konkrétně jde.

„My tu máme dvě ubytovny. Jedna byla rekonstruována na byty, druhá zůstala ve stejném charakteru, jak byla. ÚOHS je přesvědčen, že jsme při zateplování měli vyhlásit soutěž na obě budovy stejně, že tvoří funkční celek. Podle nás netvoří. Paradox je, že jsme vše konzultovali s poskytovatelem dotace, který nám vše posvětil, schválil, proplatil, doporučil způsob výběrového řízení, prověřil ho a schválil, a ÚHOS vyhodnotí, že jsme zakázky uměle rozdělili. Je to přinejmenším absurdní,“ tvrdí Bouda.

Další, co ÚOHS vytýká, je pozdní zveřejňování smluv. „Březová je poměrně aktivní při čerpání dotací. To s sebou přináší obrovskou mašinérii a administrativu. Některé pozdní zveřejnění vnímám sice jako pochybení, ale hodnotit to hned sankcí? To přeci nezpůsobilo žádnou veřejnou újmu ani jsme daňové poplatníky o nic neobrali,“ dodal Bouda.