Stále více úředníků sedí v kancelářích městských úřadů, stěžují si obyvatelé Chebska. Podle tajemníků se ale jedná o problém, který jim způsobuje stát.
„Zhruba dvě třetiny našich úředníků se zabývají činnostmi, které na nás přenesl stát,“ potvrdil Miroslav Jašíček, tajemník mariánskolázeňské radnice.
Jedná se například o evidenci obyvatel nebo stavební úřad. Podobně jsou na tom i v Chebu.

V Mariánských Lázních se už v loňském roce uskutečnil personální audit, který si objednala sama radnice. Chtěla zjistit, zda její lidé pracují efektivně. Výsledkem je redukce počtu zaměstnanců.
První odejdou ještě letos, další to čeká v příštím roce. „Dnešní tabulkový stav 110 úředníků se ještě letos sníží na 107,“ dodal Jašíček.

Po personálním auditu se v Mariánských Lázních změní také organizační řád radnice. Některé odbory se sloučí dohromady. Pět vedoucích odborů už bylo odvoláno a ve výběrovém řízení hledá město nové. Ze současných jedenácti odborů jich tak zůstane jen osm.
„Na radnici v současné době pracuje 189 úředníků - jejich počet se zpravidla mění jen v souvislosti s předáváním úkolů od státu na obce. Před časem tak např. došlo k posílení odboru sociálních věcí a zdravotnictví, týká se sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí, a zcela nedávno pak se rozšiřoval i stavební úřad. Ten konkrétně o územní plánování,“ sdělila mluvčí chebského městského úřadu Martina Kuželová.

Podle mluvčího ašské radnice Milana Vrbaty se počet tamních pracovníků nemění. „Počet zaměstnanců městského úřadu včetně pečovatelské služby a městské policie je 104. Z toho je 74 úředníků,“ informoval Vrbata. Počet úředníků se podle něj už delší dobu nezměnil, nové agendy vyřizují stávající pracovníci. Počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce stanovuje dle zákona o obcích rada obce.
„V Lubech je stálý počet úředníků městského úřadu, a to deset, včetně mne,“ uvedl starosta Lubů Karel Kubeš.

Na radnici v Kraslicích pracovalo ke konci loňského roku 74 úředníků. Od dubna jich ale bude jen 69. Na platy jednoduše nejsou peníze.
„Sáhli jsme takřka do všech odborů. Na druhou stranu jsme museli práci zefektivnit,“ řekl šéf úředníků Josef Janeček.
Přiznal však, že pracovních sil je potřeba mnohem více. „Musíme dodržovat lhůty dané zákonem. Za chvíli začne období dovolených a zastupitelnost bude složitá,“ uvedl.

Zároveň poukázal na to, že už zanedlouho přibude agenda například stavebnímu úřadu. I krajský úřad Kraslicím doporučuje, aby tento odbor o dva zaměstnance posílil. Podle tajemníka to půjde jen stěží.

Počet pracovníků pro rok 2008 určilo i město Chodov. „Začátkem února rada města stanovila celkem 72 zaměstnanců, z toho 57 pro správu a 15 pro městskou policii. Oproti minulému roku to je navýšení o jednoho zaměstnance na správě. Výhledově se domníváme, že tento stav bude plně odpovídající k zajišťovaným agendám a činnostem,“ sdělila tajemnice Městského úřadu v Chodově Marcela Kubicová.