Kvalitnější vzdělání zaměstnanců za méně peněz z vlastního rozpočtu. Takový je plán vedení města Sokolov. V rámci úsporných opatření připravuje vedení sokolovské radnice nový projekt na vzdělávání svých pracovníků. Doposud si platil městský úřad školení úředníků jen ze svých zdrojů. Nově chce využít 4,5milionovou dotaci z Operačního programu Lidské zdroje, zaměstnanost.

„Jedna z výhod tohoto projektu spočívá v tom, že mzda zaměstnanců úřadu, kteří se zúčastní různých školení, bude v rámci projektu refundována,“ tvrdí tajemnice úřadu Miroslava Kurcová. Město tím prý získá zpátky finanční prostředky, které do projektu jako spoluúčast vložilo. A v čem by se měli úředníci vzdělávat? „Je to z různých okruhů činností, jako je například správní právo, přestupkové právo, veřejné zakázky, zákon na ochranu osobních údajů, ale i dovednosti manažerské, projektové řízení, těch věcí je tam velká škála,“ upřesnila Kurcová.

Finanční spoluúčast města bude na tři roky činit necelých 800 tisíc korun. Celková suma projektu je 5,3 milionu korun. Na celý blok vzdělávání bude vypsáno výběrové řízení. Tajemnice sokolovské radnice naznačila, i kolika zaměstnanců by se vzdělávání mělo týkat. „U nás je přibližně okolo 180 úředníků. Je možné, že školení se zúčastní všichni, protože každého se může týkat jiná část vzdělávání,“ dodala Kurcová. Někoho prý správní řízení, jiného přestupkové řízení či jiné dovednosti, které v rámci toho vzdělávání jsou. Oslovení občané souhlasí. „Někteří z úředníků školení potřebují. Pro řidičský průkaz jsem si byl snad pětkrát, pořád prý něco chybělo, byla to hrůza,“ řekl Václav ze Sokolova. Jak dodal o něco smířlivěji, při vydání občanského průkazu mu vyšla úřednice vstříc. „Studuji vysokou školu v Brně, takže jsem musel přijít mimo úřední hodiny a bylo to v pohodě.“