To jsou důvody, které vedly před časem Radu Asociace krajů ČR k jednohlasnému schválení požadavku, aby se v rámci centrálního přijímacího řízení na všechny střední školy, státní i soukromé, zavedla minimální bodová hranice úspěšnosti jako podmínky pro přijetí uchazeče na všechny typy středních škol, tzv. cut-off score (COS). Proti COS se ale opakovaně postavil ministr školství Robert Plaga.

Hejtmani ministra vyzývají k řešení otázky úrovně vzdělávání nejen na středních školách. Ministerstvo však místo konkrétních kroků nechalo vypracovat analýzu o negativních dopadech COS v jednotlivých krajích, s jejímiž výstupy ale hejtmany neseznámilo. „Za situaci ve školství má zodpovědnost ministr školství, který ale v současnosti z mého pohledu nekoná. Úroveň vzdělávání klesla tak, že je pro nás zcela nepřijatelná, a protože se ze strany ministerstva školství stále nic neděje, byli jsme nuceni přijít alespoň s dílčím návrhem. A reakce? Místo, aby ministr představil konkrétní kroky, co chce udělat pro to, aby děti už na základní škole měly motivaci kvalitně se připravit k přijetí na střední školu a tu úspěšně absolvovat, nechá vypracovat analýzu dopadu cut-off score,“ nesouhlasí s postupem ministerstva předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. „Považuji za naprosto nekorektní, že nás se závěry analýzy neseznámil, že jsme neměli možnost o ní diskutovat. Kraje přece nemají a nemohou za ministerstvo řešit problémy ve školství, bez pomoci ministra a jasného návrhu kroků ke změně celého systému státního a soukromého školství se neobejdeme,“ zdůraznila.

Opatření by se podle asociace mohlo ve spolupráci se školami zavést od roku 2022. V současnosti je stanovení podmínek pro přijetí žáků na každém řediteli střední školy a kritéria se značně liší. „Takové opatření by mohlo zastavit přijímání žáků bez studijních předpokladů a odstranit rozdíly v přijímacím řízení na soukromé a krajem zřizované školy,“ je přesvědčen i ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov Pavel Janus. „Ať se nestává, že žáci budou v jiných krajích vyhledávat ten snazší způsob přijetí ke studiu,“ dodal.

Proti podle Jaroslava Kočvary, ředitele chebského gymnázia, mluví například to, že ne všichni žáci mají stejně podnětné prostředí, a přestože by se ve studiu osvědčili, u přijímaček selžou. „Na druhou stranu, když budou stanovena pravidla pro všechny maturitní obory jednotně, vytvoří se tlak na to, aby se žáci připravovali na přijímací zkoušky,“ konstatoval.

„Myslím si, že by přijímačky měly otestovat člověka, jestli se na tu střední školu hodí. A asi by bylo dobré, kdyby byly pro všechny stejné,“ je názor Anety, letošní deváťačky.