"V první fázi jsme vybrali 19 městských objektů, všechny s významnější spotřebou. Jsou mezi nimi i základní a mateřské školy nebo základní umělecká škola. Energetický management je proces, kterým lze prostřednictvím úspor energie a vody dosáhnout snížení nákladů v jednotlivých budovách," říká energetický manažer projektu Zdeněk Süssenbeck.

Klíčem k nižší spotřebně je podle něj monitorování a měření spotřeb s následným pravidelným vyhodnocováním a stanovováním úsporných opatření. „Ta spočívají například ve správné regulaci topné soustavy objektů a nastavení vhodných procesů vytápění, v hospodárném užívání vody, využitím dešťové vody nebo třeba výměnou původních svítidel za úspornější a efektivnější,“ doplnil Zdeněk Süssenbeck s tím, že v optimálním případě lze ročně uspořit na energiích statisíce korun.

Prozatím se to nebude týkat městských bytů. Jde pouze o vybrané městské objekty, kde chce město snížit energetické náklady. "Je to republikový i evropský trend," dodal Süssenbeck.

S principy a cíli energetického managementu se už seznámili i zástupci jednotlivých městských společností a organizací. Jejich úvodní setkání s odbornou firmou se uskutečnilo počátkem června.