Cílem projektu bylo zatraktivnění areálu Parku miniatur s botanickou zahradou v Adorfu. V parku jsou v podobě reálných modelů prezentovány regionální pamětihodnosti a u každé z nich byla nově osazena tabule s informacemi k dané stavbě ve třech jazycích, a to v němčině, češtině a angličtině, včetně fotografie a zobrazení v mapě. Nově bylyv areálu umístěny velké informační tabule s turisticky zajímavými lokalitami z Ašského výběžkua Duryňského Fojtska, tak aby se návštěvníciv Adorfu měli možnost se s nimi teoreticky seznámit a vybrané památky pak následně osobně v regionu vyhledali a navštívili. Naopak na území Ašska, na vrchu Háj v Aši a v Podhradí pod kostelem, byly osazeny informační tabule s informacemio regionu Fojtska.