Žáci prvních tříd všech chodovských škol se během školního roku účastnili vzdělávacích lekcí a besed v naší knihovně, zároveň se snažili celý rok zdokonalit své čtenářské dovednosti tak, aby mohli slavnostně přísahat, že si budou v budoucnu pečlivě vybírat zajímavé knihy, budou se k nim pěkně chovat, a pokud propadnou příběhům a pohádkám, budou moci navštěvovat dětské oddělení, které je královstvím pro každého zapáleného čtenáře.

Každý prvňáček obdržel v rámci pasování čtenářský průkaz, ale také knihu Bráchova bota od nakladatelství Triton, která je unikátní tím, že ji dostanou všichni prvňáčci po celé České republice, kteří se zapojili do projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, ale nikdo další, tato kniha je vytvořena pouze pro ně.

Primáře Pracoviště léčby bolesti Josef Trnka.
Odborníci v Sokolově léčí konopím pětici vážně nemocných pacientů

Byly chvilky, kdy jsme se o naši knihovnu trošku báli, děti se totiž náramně bavily při vystoupení divadelní společnosti Hnedle Vedle a při známých písničkách zpívaly, tleskaly a vesele podupávaly tak, že se v rytmu chvěla celá budova.

Doufáme, že bylo naše pasování veselým zážitkem pro děti, ale také poděkováním pro třídní paní učitelky, které se jim celý rok věnují a trpělivě žáky provází tolik potřebnou abecedou. Doufáme, že se budeme společně potkávat i v nadcházejícím školním roce.

Michaela Hušková, Městská knihovna Chodov