V centru Kraslic, které nyní prochází revitalizací, by mohl vzniknout park rytíře Dotzauera, který je považován za Otce Krušnohoří. S nápadem přišel Spolek přátel města Kraslice, jehož členem je i současný starosta Roman Kotilínek.

Parčík s klidovou zónou vzniká u kostela v blízkosti tamní radnice. S revitalizací přitom město začalo už loni a vybudovalo tam za 2 miliony i nové dětské hřiště. Nyní lidé přihlížejí pokládání nové dlažby, dalším úpravám a sázet se bude i zeleň.
„Součástí bude také posezení, kde bychom chtěli vybudovat parčík právě rytíře Dotzauera, zvaného Otec Krušnohoří. Ten byl asi nejvýznamnějším kraslickým rodákem. Chceme se tím vracet k historickým kořenům města. Navíc si příští rok budeme připomínat 200 let od Dotzauerova narození," řekl Kotilínek.

V Kraslicích teď panuje opravdový stavební ruch. Město je úspěšné v získávání dotací. Kromě prostranství u kostela staví město nové parkoviště v místě bývalých technických služeb. Dodavatelská firma pracuje i na rekonstrukci bývalého autobusového nádraží, kde vzniknou nová a chybějící parkovací místa. „Bude jich pětadvacet," poznamenal starosta s tím, že navíc dojde k propojení parkovacích ploch na bývalém autobusovém nádraží s náměstím 28. října, kdy bude přes potok vybudována lávka.

Kraslice získaly na tyto investiční akce dotaci 10 milionů korun. Hotovo by mělo být letos na přelomu září a října.