Tématem cvičení byl únik kapalného propylenu z poškozené cisterny. A jeho cílem zajistit místo havárie, ochránit zaměstnance i obyvatele a prověřit součinnost krizového štábu i města Sokolov.

Do cvičení se zapojilo 15 hasičských jednotek z celého regionu, šest vozů rychlé záchranné služby, Policie ČR a další složky integrovaného záchranného systému.

Společnost Synthomer se zaměřuje na výrobu chemických produktů z oblasti kyseliny akrylové, jejích esterů a akrylátových polymerů. Produkované chemické přípravky jsou toxické, i proto vedení firmy klade důraz na eliminaci rizik v provozu, který v rámci cvičení navštívili členové krizového štábu.

„Cvičení má praktickou část, během níž jsme se přímo v areálu chemičky seznámili s postupem likvidace havárie při třetím stupni poplachu a následným ochlazováním tanků s propylenem, aby nedošlo k explozi. Ostrahu objektů společnosti převzala Policie ČR, ošetření případných raněných zajistila záchranka. Na místo dorazila také starostka Sokolova Renata Oulehlová, která rovněž svolala jednání Krizového štábu města,“ řekl krajský radní Jan Bureš, jenž ve vedení krajského Krizového štábu zastupoval hejtmanku Janu Mračkovou Vildumetzovou.

Podle náměstka ředitele HZS Oldřicha Volfa je zásah v chemickém provozu velmi náročný a šíření kapalného propylenu může mít dalekosáhlé následky. Proto museli hasiči v areálu sokolovské chemičky v rámci cvičení zamezit šíření oblaku propylenu, utěsnit vpusti do podzemních prostor, přečerpat propylen z poškozené cisterny a zajistit ochlazování okolních tanků s propylenem, kterých bylo celkem čtyřicet.

V odpolední části cvičení členové Krizového štábu hodnotili spolupráci účastníků akce a seznámili se s novými technologiemi, které umožňují v jednotlivých vrstvách digitálních map zobrazit například uzavírky silnic, zóny dopadu účinků chemické látky či případnou evakuaci obyvatel. Zároveň se procvičovaly činnosti v rámci vnějšího havarijního plánu ve spolupráci s Krizovým štábem města Sokolov.