Vedení radnice se brání, že s kácením nemá nic společného, a případ řeší. „S pokácením řady stromů za sokolovskou tělocvičnou Jiskra, které rozzlobilo tolik lidí, nemělo město nic společného. Udělal je bez povolení vlastník pozemku, tedy soukromá firma, “ řekl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. Město sice má u tělocvičny také pozemek, kde má vzniknout sportoviště pro základní školu Rokycanova, ale je po pravé straně mezi tělocvičnou a potokem. Při pohledu na Jiskru z přední strany. Tam ještě žádné práce nezačaly.

„Vypadá to příšerně. Byl to takový kousek zeleně a nyní je to holé,“ okomentovala pokácení stromů sokolovská seniorka Marie Hladíková.

Nepovolené pokácení stromů řeší podle mluvčího odbor životního prostředí Městského úřadu v Sokolově jako porušení zákona o ochraně přírody a krajiny.

„S tím, kdo stromy nechal pokácet, povede řízenío přestupku. Poraženo bylo celkem 17 stromů, z toho jeden strom nedosahoval rozměrů vyžadujících povolení. Neoprávněně bylo tedy pokáceno 16 stromů,“ vypočítal Vladimír Meluzín.

Město nechalo pokácet stromy v Husových sadech a Zámeckém parku. Mluvčí Sokolova argumentuje tím, že to nechalo udělat především kvůli bezpečnosti občanů. „Ve všech případech se jedná o dřeviny ve velmi zhoršeném zdravotním stavu, které byly posouzeny a k pokácení vytipovány odbornou arboristickou firmou,“ zdůraznil Meluzín. Stromy jsou prý nebezpečné, v různé fázi prosychání, s dutinami, s růstovými defekty, s výskytem dřevokazných hub, nevhodným větvením náchylným k rozlomení či s kombinací více faktorů. Ty ještě zvyšují riziko případného pádu dřevin. Vzhledem k tomu, že oba parky jsou v centru města a lidé je hojně navštěvují, je bezpečnost občanů pro město prioritní. „Před několika lety už ke zranění chodce v parku došlo. Náhradní výsadba za pokácené dřeviny je naplánovaná na listopad letošního roku,“ dodal mluvčí města.

Pečovat o dřeviny je povinností jejich vlastníků, je zakotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny. „Zároveň však tento zákon umožňuje pokácení dřevin ze závažných důvodů. Těmito závažnými důvody může být například špatný zdravotní stav dřeviny, který nemusí být laikovi na pohled vždy zřetelný, a dále také stavební důvody, kdy často dochází ke kácení stromů zdravých. Za takové kácení je vždy ukládána náhradní výsadba,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí sokolovské radnice Jitka Škrabalová.