Herci Jan Kačer, Nela Boudová, Robert Neubert a Sofie Filipi se střídali v četbě příběhu z knihy Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí, který tvořil rámec představení.

„To bylo rozděleno do několika příběhů, jež charakterizovalo nějaké slovo, jako například láska, pravda, smutek, setkání, vzdor a podobně. K těmto slovům pak byly vybrány verše českých básníků. Celkový rámec představení dotvářelo světlo, jehož barva se měnila dle hlavních slov,“ popsala chodovská knihovnice Marie Valentová. Nedílnou součástí představení byl i scénický tanec v podání Sofie Filipi a Dalibora Lekeše, který tvořil skvělý doplněk k předčítaným veršům. „Během představení měli návštěvníci možnost poslechnout si i skutečné perličky, jako například báseň bratra Karla IV. ze 14. století či báseň Vladimíra Mikeše, který ji napsal v 89 letech. Pobavila nás i překvapení, která si na sebe protagonisté představení chystají. Diváky rozesmála povídka Jana Kačera psaná o jeho vnučce. Úžasné bylo to, že některé básně publikum znalo a šeptem si je přeříkávalo společně s herci,“ vylíčila knihovnice.

Jak doplnila, celý večer byl úžasný a protagonisté dokázali, že jsou skutečnými mistry krásné řeči.