Dvanáct dobrovolníků, z toho pět dětí, kterým nebyl lhostejný stav obce, kde bydlí, se zapojilo do republikové akce Ukliďme Česko a odpad zlikvidovali. Dobrovolníkům pomohla i obec Citice. Poskytla kontejner a zajistila likvidaci odpadu. „Nepořádku jsme našli tolik, že hodláme v úklidových akcích pokračovat,“ slíbila organizátorka akce Jana Třísková, která zároveň děkuje všem dobrovolníkům, kteří přišli. Srdcem akce Ukliďme svět Ukliďme Česko jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. To jsou lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si sami určí.