Tamní spory dvou stran v zastupitelstvu vedly k odchodu některých zastupitelů a ti zbylí nejsou usnášeníschopní. Je jich totiž málo. Obec je rozdělená na dva tábory, stejně jako zastupitelé. V dalších mimořádných volbách v dubnu 2016 se tak může situace opakovat. Proč k situaci došlo a je nějaké řešení?

V řádných volbách do obecního zastupitelstva v roce 2014 zvítězila v obci ČSSD a získala tak pět mandátů. V obci byla jedinou kandidující stranou. Starostkou se stala Ladislava Dubcová. V březnu 2015 podal rezignaci jeden ze zastupitelů a jejich stav se dostal na čtyři, což je nedostačující. Po jeho odchodu se v září 2015 konaly nové volby.

V nich už kandidovaly dvě strany. Kromě stávající ČSSD ještě SNK do zastup. obce Dasnice (SNK). Výsledek? SNK volby vyhrálo a získalo tři mandáty v zastupitelstvu, zatímco ČSSD zbylé dva. A od té doby nastal problém, na který mají obě strany svůj názor.

„Po mimořádných volbách mělo hned následovat ustanovující zastupitelstvo. To se ale nestalo, protože kandidáti ČSSD podali rezignaci, včetně všech náhradníků. Zůstala jen starostka, která nadále sedí na úřadě a bere plat v plné výši. Odstoupivší zastupitelé nechtěli udat důvod rezignace," podotkl jeden z kandidátů vítězné strany SNK Antonín Popovič.

„Starostka si to tam vede sama už od začátku. My však kvůli těmto obstrukcím nemůžeme přijímat důležitá rozhodnutí, nejsme usnášeníschopní. Podle naší strany za vším stojí snaha Ladislavy Dubcové vládnout v obci a nepřijít o post starostky. Spolu s ostatními z SNK docházíme na obecní úřad dvakrát týdně a snažíme se jednat. Komunikace ale vázne," konstatuje Popovič.

Samotná starostka obce Ladislava Dubcová má na věc jiný názor. „Moji spolustraníci nepodepsali slib a složili rezignace z jediného důvodu. Nechtěli do toho jít s lidmi z SNK. Ti šli do mimořádných voleb proto, aby si vyřešili své problémy, které v obci mají. Proč nešli do řádných voleb v roce 2014?" ptá se Dubcová. Podle ní obec jede dál, jde o mezivolební období. „Protistrana na úřad dochází, ale jen na mně hledají chyby," říká Dubcová. Na otázku, zda půjde i do nadcházejících voleb, odpovídá starostka, že připravuje kandidátku. Zda na ní bude, či nikoliv, prozatím nechtěla prozradit.

Občané Dasnic by tak měli vyrazit zodpovědně k volbám a zvolit si fungující zastupitelstvo. Při těch posledních byla volební účast 68,11 procenta. Jedno řešení či nápovědu by měl pro dasnické občany vedoucí odboru správních agend na krajském úřadě Jan Mikač. „Doporučuji současným zastupitelům, aby si počet členů v zastupitelstvu zvedli na sedm namísto dosavadních pěti. Pak je menší pravděpodobnost, že dojde k podobné situaci," říká Mikač.

Ještě lepší pro tento konkrétní případ by bylo možná i devět zastupitelů. Je však otázkou, zda to není na tak malou obec moc a zda by strany sestavily kandidátky. Ustanovení o navýšení počtu zastupitelů mohou přijmout i tři zvolení kandidáti za SNK. Platné a použitelné v praxi však bude až při dalších řádných volbách v roce 2018.