„Město má dva nevyužité objekty takřka v centru po bývalém dětském domově, které jsme směnili s krajem, coby zřizovatelem domova," vysvětlil starosta města Alexandr Terek. Výměnou za objekty poskytlo město kraji byty, v nichž žijí děti z dětského domova v menších, rodinných skupinách. „Pro jeden z objektů jsme našli využití v rámci dotačního prostředku Ministerstva pro místní rozvoj na podporu bydlení a zpracovali jsme projekt na tzv. komunitní dům seniorů," doplnil starosta.

Měl by to být bytový dům, nikoli dům s pečovatelskou službou. Senioři v něm budou žít v kompletně bezbariérových bytech, kterých vznikne celkem sedmnáct. K dispozici budou mít společenskou místnost, tak aby měli možnost se setkávat, vyměnit si své zážitky či zkušenosti.

Přestavba objektu dětského domova je velmi náročná. „Celkově tak v řádu 18 milionů," uvedl starosta Terek. „10,2 milionu máme poskytnutou dotaci a ještě žádáme o dotaci na zateplení z Operačního programu Životního prostředí, 50 procent bychom mohli dostat. Ale i tak je spoluúčast města značná, je to velká investice z rozpočtu," poznamenal s tím, že si město uvědomuje, že populace stárne a seniorů přibývá. Je tak potřeba tuto problematiku řešit. Horní Slavkov má dva domy s pečovatelskou službou, ty jsou ale plně obsazené.

Rekonstrukce je nyní v plném proudu. „Dům se v podstatě vevnitř celý vyboural, zůstaly jen obvodové zdi. Kompletně se mění dispozice, staví se výtah, takže se kope hluboká výtahová šachta, tak abychom splňovali všechny normy pro bezbariérovost," popsal Alexandr Terek.

Stavba by měla být hotová v květnu 2017, v létě příštího roku by se mohli stěhovat první nájemníci. Město už nyní přijímá žádosti o přidělení těchto bytů. „Samozřejmě budeme upřednostňovat naše občany, ale pokud budeme mít volnou kapacitu a budou zájemci i z okolních měst a obcí, vyjdeme jim vstříc," uzavřel starosta.

Autor: Lucie Žippaiová