Jde přitom už o druhou etapu projektu Stromy v Habartově, na kterou město získalo příspěvek od Nadace ČEZ. Ta na výsadbu tří javorů a 600 keřů přispěla přes 65 tisíc korun. V blízkosti bytové zástavby byly původně vzrostlé smrky pichlavé, které se tyčily v příkrém svahu.

Pro tuto lokalitu nebyly vhodné a před samotnou výsadbou je bylo nutné pokácet. Nově je tedy nahradily stovky keřů a javory, které žáci vysadili v místech, kde nebudou stínit do oken obyvatelům bytů, a přitom budou plnit funkci estetickou. Především pak opticky oddělí komunikaci od zástavby. „Zvolený typ keřů doroste v průměru do výšky jeden metr a vytvoří živý plot, který v zástavbě bytových domů pomůže ke zkvalitnění životního prostředí a esteticky zhodnotí celou lokalitu,“ uvedl starosta města Petr Janura.

V Habartově žáci vysadili stromy, přibyly i keře.Zdroj: repro Deník

Nadace ČEZ přispívá na výsadbu stromů a další zeleně ve městech a obcích od roku 2011 v rámci grantového programu Stromy. „Mezi nejoblíbenější projekty se řadí ovocné aleje a dále listnaté stromy, jako habr či javor. Zájem obcí o zlepšování životního prostředí nás těší a rádi podpoříme projekty, které k němu skutečně přispějí,“ sdělila ředitelka nadace Michaela Ziková.