Bez ní by totiž podobnou akci uskutečnila Bublava jen těžko. Tíží ji dluhy z let minulých, kdy hospodaření obce vedlo k velkému zadlužení Bublavy. Dluhy za nedostavěný akvapark obec splácí i za pomoci veřejné sbírky. 

"Dotace jsou pro naši obec důležité. Bez nich bychom nebyli podobné projekty schopni uskutečnit. V tomto případě jde o další etapu s celkovými náklady 5,8 milionu korun bez DPH. Jsme připraveni a doufáme, že bude naše žádost úspěšná," říká starostka.

Maximální výše dotace v jednotlivém případě nesmí překročit tři miliony korun. Maximální část nákladů, která může být hrazena z dotace, činí 80 procent z celkových uznatelných nákladů. „V případě, že krajští zastupitelé udělení podpory v uvedené výši odsouhlasí, mohlo by například dotace na dostavbu vodovodní a kanalizační sítě v Bublavě dostat Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, na výstavbu vodovodu v Pomezí nad Ohří – Tůních by byla určena dotace pro CHEVAK Cheb, další finance by mohlo získat Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech na výstavbu automatické tlakové stanice v obci Krásný Les,“ potvrdila mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Vodohospodářská sdružení a obce v regionu by na realizaci drobných vodohospodářských akcí mohla získat až 13,6 milionu korun. Pokud to schválí krajské zastupitelstvo, budou moci žadatelé například dostavět vodovodní a kanalizační sítě či pořídit nový vodojem.

I letos kraj musel řešit převis žádostí. „Původně jsme v tomto programu měli připraveno 10 milionů korun, nicméně přišlo 12 žádostí, které částku výrazně převyšovaly i poté, když jsme museli dvě žádosti pro nesplnění podmínek vyřadit. Víme ale, že lidé v obcích nové vodovody a kanalizace nutně potřebují, proto jsme se rozhodli dotace navýšit na 13,6 milionu korun. Na financování dotačního programu nakonec půjdou peníze z krajského rozpočtu, z poplatků za odběr podzemních vod a zbývající částku tvoří nevyčerpané finanční prostředky ze dvou jiných dotačních programů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Karel Jakobec.