Jednou z variant je podle starosty Hroznětína a člena komise venkova a zemědělství Karlovarského kraje Martina Malečka (hnutí VOK – Volba pro kraj) systém třídění door to door. Spočívá v distribuci nádob na tříděný odpad přímo do rodinných domů. Součástí sady má být i nádoba na bioodpad, který je jedním z nejproblematičtějších.

„Právě bioodpad často zbytečně končí v popelnicích na komunální odpad. Tím se prodražují nejen náklady na odvoz, ale i skládkování, protože dochází k překračování povoleného váhového limitu na občana,“ vysvětluje Martin Maleček, který se společně s dalšími starosty v rámci Sdružení Krušné hory západ snaží získat dotaci na nákup zmíněných separačních nádob.

Pokud obce uspějí, mají v plánu nabídnout je zdarma obyvatelům svých obcí a k tomu přidat ještě motivující prvek. Pokud totiž lidé přijmou i nádobu na bioodpad a budou ho třídit, nebudou muset třeba v Hroznětíně platit za odvoz komunálního odpadu. „Máme spočítáno, že v momentě, kdy lidé začnou poctivě třídit bioodpad, obci se vyplatí uhradit náklady na likvidaci komunálního odpadu z vlastního rozpočtu, neboť jeho objem výrazně klesne,“ pokračuje starosta Hroznětína.

Podstata připravované novinky je tedy motivační z několika důvodů. Lidé budou mít nádoby na tříděný odpad ve svém domě a nebudou s ním muset nikam chodit. Obce totiž zajistí odvoz přímo od jejich domu a navíc jim v případě třídění bioodpadu odpustí poplatky za svoz komunálního odpadu. „Myslím, že je to férový záměr a férová nabídka. Bohužel se touto problematikou zabývá jen malé množství obcí a ani Karlovarský kraj nemá jasnou koncepci do budoucna. A to se musí změnit,“ uzavírá Martin Maleček.