Přijďte se vánočně naladit první adventní neděli, která je letos 1. prosince. Tradičně od 15:30 střídavě vystoupí pěvecký sbor z Lokte Cubitus a dechový orchestr Březováček se svými sólisty. V 16 hodin požehná adventnímu věnci loketský farář Jiří Majkov, který zapálí první adventní svíci. Na místě bude připraveno tradiční občerstvení. Pro zájemce je zajištěn odvoz v 15.15 od březovské radnice. (roc)