Ze statistik uveřejněných v tomto týdnu vyplývá, že trestných činů bylo v našem kraji vloni spácháno pět tisíc třicet čtyři, což je o padesát činů méně než v roce 2017.

„Ačkoliv nám poklesla objasněnost a to meziročně o necelé jedno a půl procento, kdy se nyní pohybujeme na čísle šedesát sedm celých dvě desetiny procenta, stále patříme k nejlepším v České republice,“ uvedl Petr Macháček, ředitel krajského ředitelství.

Kriminalisté vloni řešili pouze tři vraždy, což je o šest méně než v roce 2017. Objasněnost je zde ale v obou letech na sto procentech. Co se týká násilné trestné činnosti tak zde došlo vloni k pěti stům činů a čtyři sta šedesát jich bylo objasněno, což je velmi vysoká úspěšnost.

„Velké procento objasněnosti jsme zaznamenali u loupeží, krádeží automobilů a věcí z automobilů. A dále pak musíme přiznat velký nárůst objasněnosti u daňových deliktů,“ pokračuje dále Petr Macháček.

Velký nárůst trestné činnosti byl v loňském roce zaznamenán především u kybernetické kriminalisty, kdy se nejčastěji jednalo o podvodné jednání pachatelů v rámci prodeje zboží prostřednictvím internetových portálů a fiktivních e-shopů.

„Mírně nám vzrostl počet mravnostních činů, kde se nejčastěji jednalo o pohlavní zneužívání a znásilnění. U již zmiňované hospodářské kriminalisty to byl nárůst počtu zpronevěr a podvodů,“ doplňuje dále krajský ředitel a dodává, že větší počet činů byl i na úseku padělání a pozměnění peněz, kde se podařilo odhalit dvě skupiny cizinců, které v rámci Karlovarského kraje rozšiřovali padělané peníze. Jednalo se padělané bankovky v nominální hodnotě padesát euro a padesát a sto amerických dolarů.

Co se týká pachatelů trestné činnosti, tak zde policisté zaznamenali velký počet činů spáchaných recidivisty, kde došlo k nárůstu počtu o pět set čtyřicet pět případů. Celkově poklesl počet pachatelů a to o necelé tři stovky. Naopak u obětí trestných činů došlo k nárůstu ve všech sledovaných věkových skupinách.

„Pokud se na statistiky podíváme z pohledu okresů, tak na Chebsku i Sokolovsku došlo k poklesu trestné činnosti a naopak ke zvýšení podílu objasněnosti . A naopak na Karlovarsku došlo k nárůstu počtu trestných činů a poklesu objasněnosti,“ dodal Petr Macháček a dodal, že policisté se vloni zabývali i velkým množstvím přestupků. Zde jich nejvíce bylo spácháno na silnicích v rámci silničního provozu. Druhými nejčastějšími byly přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Naopak vloni ubylo přestupků vlivem alkoholu a toxikomanie.