Nedávejte to ale za vinu silničářům. Ti vychází z nařízení Karlovarského kraje coby vlastníka komunikací, který stanovuje rozsah zimní údržby. Ten jasně vymezuje, které silnice musí být ošetřeny.

„Jedná se vždy o úseky silnic III. tříd s malým dopravním významem, na kterých neleží žádné trvale osídlené objekty, není zde provozována autobusová doprava a dají se objet po jiné kvalitativně srovnatelné či lepší komunikaci," uvedl hlavní dispečer akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje Josef Bulka. Které úseky se v zimě neošetřují, zveřejnil kraj na svých webových stránkách. Všechny tyto úseky jsou přitom označeny dopravním značením, které oznamuje řidičům, že následující úsek je bez zimní údržby. „Na některých úsecích je toto dopravní značení umístěno i opakovaně, nebo je doplněno návěstím či jinými dopravními značkami. Z důvodu stavu či profilu komunikace je do řady těchto úseků zakázán vjezd některým kategoriím vozidel celoročně. Vybrané úseky těchto komunikací v Krušných horách a na Tepelsku jsou dokonce opatřeny dodatkovou tabulkou i v německém jazyce," pokračoval Bulka.

I tak se ale objeví na silnicích nižších tříd komplikace. Stojí za nimi řidiči kamionů, kteří se řídí GPS navigacemi. Ty je často zavedou na silnice nižších tříd a dostanou je do pořádných potíží. Stávají se dokonce i případy, kdy tam vozidla musí zůstat až do ústupu zimy, třeba do jara, neboť je nemožné je vyprostit. Řidiči často mají za to, že silničáři mají povinnost je z místa dostat. To tak ale není. Na pomoc tak musí soukromé odtahové firmy. I tady ale mohou dotyční narazit, neboť odtahovky kvůli nepřístupnosti silnice tyto zakázky odmítají.